เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์

สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เลขที่ 555 หมู่ที่ 14 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์
ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4566-3480 ต่อ 1 

อีเมล์ : admin@kantharalak.go.th

ติดต่อสอบถาม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์